Maj Invest Equity køber Good Food Group


Maj Invest Equity har indgået aftale med den familieejede virksomhed Good Food Group A/S om at investere i selskabet. Selskabets aktiviteter inden for hhv. fødevarer og emballage op-deles som led i aftalen i to selvstændige selskaber, hvor Maj Invest Equity sammen med en af fondens investorer fremover vil eje 100% af hvert af de to selskaber. De nuværende ledelser i selskaberne fortsætter efter transaktionen.


Good Food Groups fødevareforretning producerer en lang række fødevarer, blandt andet marmelade, frossen frugt, nødder, vegetabilsk fløde, saucer, dressing og honning samt frø og kornprodukter – både under egne brands (herunder Svansø og Skælskør) og private label til detailsektoren samt til foodservice og industrien. Emballageforretningen producerer kar-tonnage, fleksibel emballage, labels og tryksager til en bred kundeportefølje, primært inden for fødevarer, konfekture og drikkevarer. Den brede produktportefølje i begge selskaber er opbygget via egen innovation og løbende tilkøb af aktiviteter. Produktionen foregår på en række produktionssteder i Danmark, Polen, Sverige og Norge, mens produkterne sælges til mere end 75 lande, hvoraf Skandinavien fortsat udgør over 60% af omsætningen. Den sam-lede omsætning i Good Food Group var i 2017 på ca. 1,4 mia. DKK.


”Vi har haft en særdeles god dialog med ejerfamilien bag Good Food Group i forbindelse med overvejelserne om at investere i selskabet, og vi er enige om, at der er et betydeligt po-tentiale, som vi nu sammen med ledelse og medarbejdere skal arbejde på at realisere. I kraft af sin størrelse, produktportefølje, høje kvalitet og tætte kunderelationer ser vi attraktive muligheder for at styrke Good Food Groups markedsposition yderligere inden for begge for-retningsområder”, siger Per Høholt, Partner i Maj Invest Equity.


Fra ejerfamilien supplerer Otto Christensen, bestyrelsesformand i Good Food Group: ”Vores bestyrelse og rådgivere har været med til at bakke familien op I, at selvom Good Food Group er særdeles velkonsolideret, så vil den vækstplan, som der foreligger, kræve meget store in-vesteringer og forretningsmæssige tiltag. Jeg er derfor glad for, at vi nu får Maj Invest Equity ind som aktiv ejer i selskaberne, hvilket vil styrke mulighederne for at realisere det betyde-lige potentiale, som virksomhederne har. Ved at fokusere og optimere indsatsen inden for de to forretningsområder og samtidig drage nytte af de stærke kompetencer, som Maj Invest Equity kan bidrage med, er jeg sikker på, at de to virksomheder kan udvikle sig yderligere. Det er målet at styrke Good Food Groups allerede stærke base i fødevarebranchen, og Emballagegruppen skal positioneres endnu mere effektivt, både når det handler om eksisterende og nye løsninger inden for emballage, etiketter og tryksager. Samtidig åbner Maj Invest Equitys investering op for, at jeg selv kan træde ud af den daglige ledelse og fortsætte i bestyrelsen. Mine to sønner Torben og Allan, som er 3. generation, vil fortsat tage del i den daglige drift af fødevareselskabet, hvor de vil være med til at videregive den virksomhedskultur, som har været en væsentlig årsag til, at virksomheden er blevet så stærk og kendt. Vi er overbeviste om, at ved at få Maj Invest Equity som ejer går virksomheden og alle vores medarbejdere en spændende fremtid i møde.


Per Høholt fortsætter: ”Størstedelen af Good Food Groups forretning er i dag i Skandinavien, og vi ønsker at udnytte de muligheder, som den underliggende markedsvækst rummer. Samtidig pågår der en række strukturelle ændringer i markederne, som vi gerne vil tage del i. Vi ser blandt andet en øget efterspørgsel efter forskellige former for produkter til foodservices- sektoren, som i disse år tager markedsandele fra detailhandlen. Og vi ser desuden et stigende fokus på blandt andet bæredygtige emballageløsninger og visuelle designs, der effektivt brander kundernes produkter. Vi ser frem til at samarbejde med ledelsen og de mange dygtige medarbejdere om at levere endnu bedre produkter og løsninger til kunderne og dermed skabe grundlag for yderligere fremdrift og vækst”.


Transaktionen forventes endeligt gennemført i løbet af de kommende måneder efter godkendelse fra de danske og de tyske konkurrencemyndigheder.


Parterne er enige om ikke at oplyse transaktionsprisen.

Kontaktinformation:
Per Høholt Otto Christensen
Partner Bestyrelsesformand
Maj Invest Equity Good Food Group A/S
Tel.: +45 3338 7341 Tel: +45 4030 1820


Om Good Food Group
Good Food Group er en familieejet virksomhed etableret i 1951, og den har to forretningsområder: Fødevarer og emballage. Fødevaredivisionen producerer en lang række fødevarer – både egne brands og private label – mens emballagedivisionen producerer kartonnage, fleksibel emballage, labels og tryksager. Produktionen finder sted på produktionssteder i primært Danmark, Polen, Sverige og Norge. Good Food Group har ca. 750 medarbejdere og sælger sine produkter til mere end 75 lande med hovedvægt i Skandinavien. For mere information: www.goodfood.dk


Om Maj Invest Equity
Med i alt ca. DKK 4,3 mia. under forvaltning er Maj Invest Equity Danmarks største private equity investor i mindre og mellemstore virksomheder. Porteføljen består aktuelt af 12 sel-skaber. Maj Invest Equity rejste i 2016 sin femte fond med et samlet kapitaltilsagn på ca. DKK 2 mia. Siden 2005 har Maj Invest Equity foretaget investeringer i mere end 35 virksom-heder. Maj Invest Equity er en del af Maj Invest-koncernen. For mere information: www.majinvest.comSeneste nyheder


Se alle nyheder


Kontrolrapport
Cookies